Algemene voorwaarden

Juridische vermeldingen

Uitgever van de site

CAMPING *** Larrouleta
210 route van Socoa
64122 Urrugne
Tel: 05 59 47 37 84
E-mail: info@larrouleta.com
N ° SIRET: 489.573.592.00016
APE-code: 5530Z
RCS: Bayonne B 489 573 592
BTW: FR41 489573592

Directeur van publicatie: Paul DUFAU

Ontwerp, ontwikkeling en hosting:
SAS PYVER
Vertegenwoordigd door de heer Pierre ROUILLIER in zijn hoedanigheid van president.
58, chemin du Bois Jucaud
85270 SAINT HILAIRE VAN RIEZ
Tel. 02.40.85.64.64 - Fax. 02.40.85.64.65
Website: www.pyver.com
RCS LA ROCHE SUR YON 421 902 768 - APE-NAF 7311Z
Intracommunautaire btw: FR33 421 902 768

Technische ondersteuning: e-mail: info@pyver.com

Juridische informatie

Het geheel van deze site valt onder de Franse wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. In toepassing van de wet van 11 maart 1957 (art.41) en de code van intellectuele eigendom van 1 juli 1992, is elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze site voor collectief gebruik ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van SAS PYVER en zou een overtreding die strafbaar is gesteld door de artikelen L335-2 en volgende van de Code of the Intellectual Property.

De elementen die op deze site verschijnen, zoals logo's, geluiden, afbeeldingen, foto's, video's, geschriften, animaties, programma's, grafisch charter, utilities, databases, software, zijn het eigendom van hun respectieve houders en worden beschermd door de bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom. Het is de gebruiker verboden om de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze elementen te schenden en met name om een ​​kwalitatief of kwantitatief substantieel deel ervan op enigerlei wijze te reproduceren, te vertegenwoordigen, aan te passen, aan te passen, te vertalen, te extraheren en / of te hergebruiken. middelen dan ook.

In overeenstemming met artikel 34 van de wet nr. 78-17 Informatique et Liberté van 06/01/1978, hebt u het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens over u. Om dit recht uit te oefenen, schrijft u de hierboven geciteerde redacteur.

koekjes

De navigatie op de website https://www.larrouleta.com kan de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand dat de gebruiker niet identificeert, maar toestaat om informatie over de navigatie van een computer op deze website vast te leggen. De aldus verzamelde gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site mogelijk te maken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmeldingen mogelijk te maken.
Weigeren om een ​​cookie te installeren kan ertoe leiden dat bepaalde diensten niet toegankelijk zijn. De gebruiker kan zijn computer echter configureren en de installatie van cookies weigeren. Het kan volgens zijn browser als volgt verlopen:

Met Firefox: klik in het browsermenu op het menu Extra en ga naar het tabblad Opties en klik op het tabblad Privacy.
Stel de opslagregels in op: Gebruik de aangepaste instellingen voor de geschiedenis en schakel het selectievakje Cookies accepteren uit.

Met Chrome: klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie verticale stippen), klik vervolgens op Instellingen en dan Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Instellingen voor inhoud. U kunt ervoor kiezen om cookies te blokkeren.

Met Internet Explorer: klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale stippen), klik vervolgens op Instellingen en dan Geavanceerde instellingen weergeven. Klik op Alle cookies blokkeren in het gedeelte 'Cookies'.

Met Safari: klik op de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een gekerfd wiel) en klik vervolgens op Voorkeuren. Selecteer het tabblad Beveiliging. Klik op Nooit in het gedeelte "Cookies accepteren".

Consumenteninformatie

Bemiddeling bij consumentengeschillen: in overeenstemming met de bepalingen van de consumentenwetgeving betreffende "het proces van bemiddeling bij consumentengeschillen", heeft de klant het recht om de gratis bemiddelingsdienst aangeboden door SARL Camping Larrouleta door LRAR te gebruiken bij de l operator, binnen maximaal een jaar na het schriftelijk invoeren van de "klant" -dienst van de instelling.

Dit bemiddelingsinstrument kan worden bereikt door: elektronisch: www.medicys.fr of per post: MEDICYS- Centrum voor bemiddeling en minnelijke schikking van de gerechtsdeurwaarders- 73, Boulevard de Clichy, 75009 Parijs »Telefoon: 01 49 70 15 93

Privacybeleid

We zullen alle stappen nemen die wij redelijkerwijs nodig achten om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en in overeenstemming met dit privacy- en cookiebeleid wordt behandeld. Alleen onze vestiging is de ontvanger van uw persoonlijke gegevens